Pigment portocaliu 73-Corimax Orange RA

Parametrii tehnici ai pigmentului portocaliu 73

Indicele culorilor Nr.Pigment portocaliu 73
Numele produsuluiCorimax Orange RA
Chim. grupDiketopirolopirol
CI Nr.561170
CAS Nr.84632-59-7
Descriere produsL*:56 ,a*:55,b*:52
Formulă molecularăC26H28N2O2
Date fizice
Densitate [g/cm³]1.25
Suprafață specifică [m²/g]24
Stabilitate la căldură [°C]200①/250③
Viteza luminii7-8②/7-8④
Rezistența vremii4-5
Proprietăți de soliditate
Rezistenta la apa4-5
Rezistență la acid5
Rezistența la Alkali5
Rezistență la alcool4
Rezistența la migrare ①/Rezistența la sângerare ②-
Culoare
Distribuție de nuanțe

① Rezistența la căldură în acoperire, cerneală
② Rezistență la căldură din plastic
③ Rezistența la lumină în acoperire, cerneală
④ Rezistența la lumină în plastic

Structura chimică

MSDS(pigment-portocaliu-73)  TDS(pigment-portocaliu-73)

Aplicație:

StratPlasticPlastic de inginerieFibrăCerneală
AutomobilePVCPSPPDecalaj
DecorativPEPCANIMAL DE COMPANIEBazat pe apa
BobinaPPPA6PA6Pe baza de solvent
IndustrialPUUV
Acoperire cu pulbereCauciuc
Imprimare Textile

■ Foarte recomandat
● Recomandat
◎ Parțial recomandat

Informații conexe

1. Identificarea pericolelor

Substanța nu prezintă pericol de explozie și nu aparține solidului inflamabil

2. Măsuri de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate
Pudra uscata
Dioxid de carbon
Spumă
Jet de apă pulverizată
Pericol special din cauza substanței în sine
În caz de incendiu, se formează gaze de combustie periculoase, monoxid de carbon

3. Măsuri în caz de dispersie accidentală

Metode de curățare/recoltare
Ridicați mecanic

4. Măsuri de prim ajutor

Informații generale
Scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată și aruncați-o în siguranță
După contactul cu ochii
În caz de contact cu ochii clătiți bine cu multă apă rece și solicitați sfatul medicului
După contactul cu pielea
În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun

5. Controale ale expunerii/protecție personală

Măsuri generale de protecție

Nu inhalați praful
Evitați contactul cu ochii și pielea

Protecție respiratorie: mască de praf
Protecția mâinilor: mănuși
Protecția ochilor: ochelari de protecție

Măsuri de igienă

A se ține departe de alimente și băuturi
Spălați-vă mâinile înainte de pauze și după muncă

6. Manipulare și depozitare

Manipulare
Sfaturi privind protectia impotriva incendiilor si exploziilor
A se păstra departe de sursele de aprindere
Evitați formarea de praf
Luați măsuri de precauție împotriva încărcării electrostatice

Depozitare
A se păstra într-un loc aerisit, răcoros și uscat, de asemenea, trebuie evitat contactul cu acidul
material și expune la aer. Păstrați recipientul uscat

7. Proprietăți fizice și chimice

Aspect
Forma: pulbere
Culoarea portocalie
Miros: inodor

Date relevante pentru siguranță
Solubilitate în apă: insolubil

8. Informații toxicologice

Efect iritant asupra pielii: non-iritant
Efect iritant asupra ochilor: non-iritant

9. Informații ecologice

Observații: nu se pot furniza date din cauza insolubilității produselor în apă

10. Stabilitate și reactivitate

Reacție periculoasă: niciuna

11. Considerații privind eliminarea

Produs
În conformitate cu reglementările în vigoare, voi fi dus la un loc de eliminare a deșeurilor sau la o instalație de incinerare
după consultarea cu operatorul șantierului și/sau cu autoritatea responsabilă

Ambalaj necurățat
Ambalajele care nu pot fi curățate trebuie eliminate ca deșeuri de produs.

12. Informații despre transport

Transport rutierpermis
Transport pe căi navigabile interioarepermis
Transport maritimpermis
EMSpermis
Transport aerianpermis
Informatii suplimentare
Expediere prin postapermis

Confirmăm prin prezenta că produsele de mai sus aparțin unui produs chimic obișnuit care nu se află în lista cu < >

13. Informații de reglementare

14. Alte informații

Aceste informații se bazează pe starea noastră actuală a cunoștințelor. Prin urmare, nu ar trebui să fie construit pentru a garanta proprietățile specifice ale produselor descrise sau adecvarea acestora pentru o anumită aplicație